Quản lý xe vào ra iParking

Quản lý xe vào ra sử dụng thẻ từ + nhận dạng biển số xe

1. Mô hình hệ thống
 • Mô hình quản lý vào ra ô tô + xe máy


 • Mô hình quản lý vào ra xe máy
2. Phần mềm iParking

 • Làn ra xe máy + Làn ra xe máy và ô tô (3 làn trên một máy tính) • Làn ra ô tô + xe máy (2 làn trên một máy tính)3. Khách hàng
 • Khu đô thị Hapulico - 33 lối vào ra cho xe máy và ô tô + hệ thống báo trống cho tất cả các tầng hầm
 • Trường Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ - hệ thống quản lý xe vào ra + thanh toán bằng thẻ thông minh
 • Khu đô thị Mandarin Garden - hệ thống báo 1000 vị trí trống tầng hầm + hệ thống quản lý xe vào ra
 • Tòa nhà Thăng Long No1 - hệ thống quản lý xe vào ra + báo trống tầng hầm (800 vị trí)
 • Tòa nhà Hải Phát (The Pride)
 • Tòa nhà VCCI
 • Tòa nhà Sông Hồng 165 Thái Hà
 • Tòa nhà Thiết bị điện số 1 Lê Đại Hành
 • Tòa nhà Mipec Tây Sơn


Nhận xét