FutechJSC

Hệ thống quản lý xe vào-ra

Hệ thống Quản lý xe vào ra iParking là hệ thống sử dụng vé xe điện tử kết hợp phần mềm iParking, camera chụp ảnh và nhận dạng biển số. Vé xe điện tử có thể sử dụng đồng thời làm thẻ chấm công, thẻ ra vào, thẻ thanh toán hoặc các chức năng khác

Đọc tiếp


FutechJSC

Hệ thống báo chỗ trống

- Hệ thống tự động thông báo số chỗ còn trống trên các hướng đi. Lái xe đi theo biển chỉ dẫn và tín hiệu đèn led phía trước các ô đỗ sẽ đến được ô đỗ xe thích hợp. - Hệ thống hoạt động dựa vào cảm biến chỗ trống với độ chính xác lên đến 100%, hỗ trợ kết nối với phần mềm, giúp người quản lý giám sát, thống kê và phân tích hiệu quả khai thác các ô đỗ xe. - Hệ thống góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường tiết kiệm chi phí vận hành và tăng hiệu quả sử dụng cho chủ đầu tư.

Đọc tiếp


FutechJSC

Quản lý xe vào ra iParking

Quản lý xe vào ra sử dụng thẻ từ + nhận dạng biển số xe

Đọc tiếp