FUTECH tổ chức training về kiến thức và các kỹ năng cho anh em trong công ty

Phòng R&D tổ chức đào tạo hệ thống quản lý bãi xe Iparking nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về sản phẩm trong công ty

FUTECH tổ chức đào tạo hệ thống quản lý bãi xe Iparking nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về sản phẩm
 trong công ty
  Phụ trách đào tạo: Phòng Nghiên Cứu & Phát Triển (R&D)

  Một số hình ảnh trong buổi đào tạo
Nhận xét

 
 
 

Follow us

Thẻ