FutechJSC

Bãi xe thông minh (KĐT Hapulico)

Quản lý xe vào ra sử dụng thẻ từ kết hợp nhận dạng biển số xe

Đọc tiếp


FutechJSC

Bãi xe thông minh (Mandarin Garden)

Quản lý xe vào ra sử dụng thẻ từ kết hợp nhận dạng biển số xe

Đọc tiếp


FutechJSC

Bãi xe thông minh (KĐT Ecohome 1)

Quản lý xe vào ra sử dụng thẻ từ kết hợp nhận dạng biển số xe

Đọc tiếp


FutechJSC

Nhận dạng biển số ô tô (biển xanh, biển đỏ, 4 số và 5 số)

Demo phần mềm nhận dạng biển số xe ô tô, tất cả các loại biển (biển xanh, biển đỏ, 4 số và 5 số)

Đọc tiếp


FutechJSC

Nhận dạng biển số xe máy

Demo chức năng nhận dạng biển số xe máy (biển 4 số và 5 số)

Đọc tiếp